Data Analist - Score/Banking

Nieuw

Meewerken aan een financieel gezonde maatschappij?

De kredietverlening in Nederland is ‘goed geregeld’. En dat draagt bij aan meer economische groei.

Op basis van vier strategische pijlers vervullen wij een belangrijke rol voor het bedrijfsleven, overheden en individuele consumenten. Wij voeren uit, houden toezicht op correct gebruik van het stelsel, signaleren verbetermogelijkheden en delen kennis en ervaringen.

Al ruim vijftig jaar beheert Stichting BKR het wettelijke stelsel van kredietregistratie. Hierin staan de feitelijke kredietgegevens van zo’n 10 miljoen consumenten. 94% van de consumenten staat positief geregistreerd bij BKR; als goede betaler. BKR deelt de kredietinformatie met consumenten en kredietverstrekkers. Zo werkt BKR mee aan een financieel gezonde maatschappij.

Wij zoeken een Junior Data Analist Score

Binnen het BC/BI-team ontwikkelt en onderhoud de analist BKR Score creditscoremodellen, zodanig dat de kwaliteit is gewaarborgd en modellen aansluiten op de eisen van in- en externe deelnemers en overige belanghebbenden.

Functie omschrijving

De Data Analist Score beheert de bij BKR in gebruik zijnde creditscore modellen. Je verricht statistische analyses in gegevensbestanden, signaleert voor kredietrisico relevante verbanden en controleert periodiek op correctheid en voorspellende waarde, formuleert zonodig verbeteringsvoorstellen.

De functie bestaat uit drie hoofdtaken zijnde: 1) het ontwikkeling van nieuwe creditscore modellen en beheer van het BKR creditscore systeem, 2) het uitvoeren van onderzoeken voor deelnemers waaruit de toegevoegde waarde van deze modellen blijkt en 3) het genereren van statistieken / inzichten op basis van het Centraal Krediet Informatiesysteem (de database van BKR).

Je ontwikkelt scoremodellen en test het nieuwe scoremodel op juistheid en draagt bij aan de benodigde goedkeuring voor het in productie nemen van het model. Je verzamelt relevante gegevens uit gegevensbestanden ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw creditscoremodel. Je verricht, eventueel in samenwerking met externe betrokkenen, analyses en onderkent relevante variabelen. Vervolgens draag je zorg voor verbeteringen, validatie en beheer van de productionele scoremodellen. Eveneens draag je zorg voor het (achteraf) verantwoorden van de Score uitslag.

Je onderzoekt de toegevoegde waarde van de BKR Score producten voor de BKR deelnemers, hierbij draag je zorg voor een correcte onderzoeksopzet die aansluit bij de doelstelling en vereisten van de deelnemer. Tevens ondersteun en adviseer je de BKR deelnemers bij de aansluiting en implementatie van de BKR creditscore. Op basis van deze ervaringen draag je bij aan functionele verbeteringen van het BKR creditscore systeem die door de IT-afdeling applicatieontwikkeling gerealiseerd worden.

Je voert onderzoeken op maat uit om specifieke informatievragen vanuit deelnemers, de interne organisatie of de publiciteit te beantwoorden. Hierbij draag je zorg voor gedegen statistische analyses en de juiste interpretatie van de data in relatie tot het proces van registreren en toetsen door de deelnemers.

Functie eisen / competenties

  • Academisch werk- en denkniveau in wiskundige richting (statistiek) of richting econometrie.
  • Kennis van (de ontwikkeling van) creditscoresystemen en scoremodellen.
  • Kennis en ervaring met het programmeren in een of meerder talen (bij voorkeur SAS en SQL, eventueel ook Visual Basic, C++, matlab).
  • Kennis van relevante softwarepakketten, geautomatiseerde gegevensverwerking en datatransport.
  • Kennis van financiële dienstverleners en financiële producten t.a.v. kredietverstrekking.
  • Kennis van de Engelse taal.

Je beschikt over de competenties probleemanalyse en kwaliteitsgerichtheid. Verder zijn wij op zoek naar iemand met teamspirit, die flexibiliteit nieuwsgierig en leergierig is. Je gaat nieuwe analytische uitdagingen niet uit de weg.

Publish date

09.04.2019

Contactpersoon

Geurts