Risicomanager ICT (parttime)

Nieuw

Meewerken aan een financieel gezonde maatschappij?

De kredietverlening in Nederland is ‘goed geregeld’. En dat draagt bij aan meer economische groei.

Op basis van vier strategische pijlers vervullen wij een belangrijke rol voor het bedrijfsleven, overheden en individuele consumenten. Wij voeren uit, houden toezicht op correct gebruik van het stelsel, signaleren verbetermogelijkheden en delen kennis en ervaringen.

Al ruim vijftig jaar beheert Stichting BKR het wettelijke stelsel van kredietregistratie. Hierin staan de feitelijke kredietgegevens van zo’n 12,5 miljoen consumenten. 94% van de consumenten staat positief geregistreerd bij BKR; als goede betaler. BKR deelt de kredietinformatie met consumenten en kredietverstrekkers. Zo werkt BKR mee aan een financieel gezonde maatschappij.

Wij zoeken een Risicomanager ICT (Parttime)

Binnen onze CIO Office en ICT organisatie zoeken we een Risicomanager met ervaring in de uitrol van Ondernemingsrisicomanagement.

Functie omschrijving

Als Risicomanager bij BKR heb je een aantal essentiële verantwoordelijkheden. Jouw hoofdtaak is het zorgdragen voor de uitrol van het Ondernemingsrisicomanagement beleid binnen de CIO office en ICT organisatie. Dit middels een doorlopende PDCA cyclus.

 • Je coördineert, faciliteert en ondersteunt het Risico Management proces binnen de kernfuncties conform de richtlijnen van BKR;
 • Je bewaakt de kwaliteit van het Ondernemingsrisicomanagement binnen de kernfunctie en/of staff;
 • Je levert input voor de evaluatie binnen het Ondernemingsrisicomanagement;
 • Je hebt een trekkende rol in de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van de periodieke risicoanalyses door de (team)managers en andere stakeholders;
 • Je draagt bij aan de actieplannen, en/of beheersmaatregelen naar aanleiding van de risicoanalyses;
 • Je draagt zorgt voor adequate vastlegging op team- en kernfunctieniveau van risico’s, controls, controleverantwoordelijkheid en testaanpak;
 • Je bewaakt en rapporteert actieplannen;
 • Je voert integrale testwerkzaamheden uit en ondersteunt BKR bij het testen van de beheersmaatregelen
 • Als Risicomanager ICT ontvang je hiërarchisch leiding van onze CIO. Functioneel advies en richting ontvang je van de Manager Compliance.

Competenties

 • Kennis van Risicomanagement en relevante wet- en regelgeving;
 • Kennis van de beginselen van auditing;
 • Kennis van de organisatie, werkprocessen (Agile is een pré), procedures en richtlijnen;
 • Kennis van de beginselen van informatietechnologie;
 • Kennis van managementtechnieken en inzicht in de inrichting van de diverse organisatieonderdelen;
 • Globale kennis van werkprocessen van kredietverstrekkers (zoals banken en telco’s etc.) in relatie tot de dienstverlening van BKR.

Publish date

29.03.2019

Contactpersoon

Geurts